Bydgoskie szkoły wykorzystują energię słoneczną

aktualności 18 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.wp.pl 12 kwietnia 2019 roku na dachach 11 budynków zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych – ośmiu szkół i 3 basenów. W Bydgoszczy jest już 25 budynków produkujących zieloną energię. Szacuje się, że oszczędności na kosztach energii w tym roku wyniosą około 280 tysięcy złotych, a w przyszłym nawet 340 tysięcy zł. Prawie połowa funduszy na budowę instalacji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych. W najbliższych latach planowane jest przeznaczenie ponad 100 mln zł, w tym 60 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na montaż energooszczędnych rozwiązań i termomodernizacje budynków.

zobacz więcej

Import węgla sposobem na dbanie o bezpieczeństwo energetyczne kraju?

aktualności 18 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.money.pl w 2018 r. sprowadzono do Polski prawie 20 mln ton węgla za ok. 7 mld zł. Na ponad 3,4 mln szacuje się sprzedaż węgla z Rosji do Polski. Szacuje się, że ok. 5 mln ton to nadwyżka. Rynek oceniany jest jako nasycony, importerzy sprzedają więc surowiec po coraz niższych cenach. Problem jest również to, że importem zajmuje się bardzo dużo podmiotów, w tym osób które nie posiadają doświadczenia w tej dziedzinie.

zobacz więcej

Geotermia w Sękowej w Małopolsce

aktualności 16 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.kierunekenergetyka.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 17 mln zł na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego o głębokości 3000 metrów w głąb ziemi. Celem odwiertu jest zbadanie poziomów wodonośnych z naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych oraz przeprowadzenie testów umożliwiających ocenę parametrów pokładów. Zakończenie realizacji pionowego odwiertu geotermalnego w Sękowej planowane jest na lipiec 2020 r. Jednym z warunków przyznania dotacji dla Sękowej była deklaracja gminy o przeznaczeniu uzyskanej energii cieplnej do ogrzewania lokalnych domów.

zobacz więcej

Mechanizm pozwalający kupować energię w całej UE

aktualności 16 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.wnp.pl trwają prace nad uruchomieniem mechanizmu pozwalającego na kupno energii w całej Unii Europejskiej. Ma on zacząć działać od września-października 2019 r. Jego funkcjonowanie ma się opierać na podobnej zasadzie jak system notowań ciągłych na giełdzie. Pozwoli on uczestnikom rynku zawierać transakcje nie tylko z sąsiadami, czyli tak jak dzisiaj przy wykorzystaniu połączeń transgranicznych między Polską a Szwecją i Polską a Litwą, ale również umożliwia uczestnikom rynku zawieranie transakcji chociażby z podmiotami z Hiszpanii czy Portugalii.

zobacz więcej

Czy Polska jest przygotowana na rozwój OZE?

aktualności 05 kwiecień, 2019

Jak donosi portal biznesalert.pl minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas posiedzenia Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa podkreślił nasz kraj chce rozwijać OZE oraz energetykę atomową,  stopniowo zaś odchodzić od węgla. Planowana jest redukcja udziału węgla w produkcji energii z ok. 77 proc. do 60 procent. Potwierdził również plany, że pierwszy blok elektrowni atomowej ma zostać oddany do użytku w 2033 roku, a do 2043 roku moc zainstalowana w elektrowniach jądrowych ma wynosić co najmniej 6 GW. Zdaniem ministra atom jest potrzebny do zapewnienia stabilnych dostaw energii i redukcji emisji CO2.

zobacz więcej

 

Kategorie