Polska energetyka będzie przekształcana na bardziej przyjazną przyrodzie

aktualności 09 maj, 2019

Jak donosi portal www.kierunekenergetyka.pl na spotkaniu, które miało miejsce 8 maja 2019 roku zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w gminach Głuchów i Słupia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował dalszą dywersyfikację krajowej struktury wytwarzania energii. Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego w najbliższych latach w Polsce w miksie energetycznym przybędzie głównie nowych mocy wiatrowych i fotowoltaicznych. Ministerstwo Energii szacuje, że sumaryczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych  w 2020 r. wyniesie blisko 35,4 TWh. Daje to udział OZE na poziomie 19,23 proc., wobec wymaganego dla Polski poziomu 19,1 proc. dla sektora energii elektrycznej.

zobacz więcej

Bydgoskie szkoły wykorzystują energię słoneczną

aktualności 18 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.wp.pl 12 kwietnia 2019 roku na dachach 11 budynków zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych – ośmiu szkół i 3 basenów. W Bydgoszczy jest już 25 budynków produkujących zieloną energię. Szacuje się, że oszczędności na kosztach energii w tym roku wyniosą około 280 tysięcy złotych, a w przyszłym nawet 340 tysięcy zł. Prawie połowa funduszy na budowę instalacji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych. W najbliższych latach planowane jest przeznaczenie ponad 100 mln zł, w tym 60 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na montaż energooszczędnych rozwiązań i termomodernizacje budynków.

zobacz więcej

Import węgla sposobem na dbanie o bezpieczeństwo energetyczne kraju?

aktualności 18 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.money.pl w 2018 r. sprowadzono do Polski prawie 20 mln ton węgla za ok. 7 mld zł. Na ponad 3,4 mln szacuje się sprzedaż węgla z Rosji do Polski. Szacuje się, że ok. 5 mln ton to nadwyżka. Rynek oceniany jest jako nasycony, importerzy sprzedają więc surowiec po coraz niższych cenach. Problem jest również to, że importem zajmuje się bardzo dużo podmiotów, w tym osób które nie posiadają doświadczenia w tej dziedzinie.

zobacz więcej

Geotermia w Sękowej w Małopolsce

aktualności 16 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.kierunekenergetyka.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 17 mln zł na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego o głębokości 3000 metrów w głąb ziemi. Celem odwiertu jest zbadanie poziomów wodonośnych z naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych oraz przeprowadzenie testów umożliwiających ocenę parametrów pokładów. Zakończenie realizacji pionowego odwiertu geotermalnego w Sękowej planowane jest na lipiec 2020 r. Jednym z warunków przyznania dotacji dla Sękowej była deklaracja gminy o przeznaczeniu uzyskanej energii cieplnej do ogrzewania lokalnych domów.

zobacz więcej

Mechanizm pozwalający kupować energię w całej UE

aktualności 16 kwiecień, 2019

Jak donosi portal www.wnp.pl trwają prace nad uruchomieniem mechanizmu pozwalającego na kupno energii w całej Unii Europejskiej. Ma on zacząć działać od września-października 2019 r. Jego funkcjonowanie ma się opierać na podobnej zasadzie jak system notowań ciągłych na giełdzie. Pozwoli on uczestnikom rynku zawierać transakcje nie tylko z sąsiadami, czyli tak jak dzisiaj przy wykorzystaniu połączeń transgranicznych między Polską a Szwecją i Polską a Litwą, ale również umożliwia uczestnikom rynku zawieranie transakcji chociażby z podmiotami z Hiszpanii czy Portugalii.

zobacz więcej

 

Kategorie