Polacy inwestują w słońce

aktualności 12 marzec, 2019

Jak donosi portal odnawialnezrodlaenergii.pl coraz więcej Polaków decyduje się na zakładanie instalacji korzystających z energii słonecznej. Rok 2018 okazał rekordowy pod tym względem. Przyczyny tego to: postęp techologiczny w zakresie urządzeń OZE, zmniejszona biurokracja w porównaniu do stanu sprzed kilku lat, proste rozliczanie nadwyżek produkowanej energii. PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci w 2018 roku więcej mikroinstalacji niż we wszystkich wcześniejszych latach razem wziętych. Tauron w ubiegłym roku przyłączył ponad 8 tys. mikroinstalacji (to dwukrotnie więcej niż w całym 2017 r).

zobacz więcej

Energia z kosmosu?

aktualności 06 marzec, 2019

Jak donosi portal www.wnp.pl Księżyc to najbliższe ciało niebieskie, na którym możemy wylądować i z którego możemy czerpać surowce naturalne - np. hel. Nasz satelita jest bogaty w hel - III, który może posłużyć w przyszłości jako paliwo dla elektrowni jądrowych. Konkretnie chodzi tu o elektrownie fuzyjne, które mogą być przyszłym dość czystym źródłem energii elektrycznej. We Francji jest budowane największe urządzenie, które ma sprawdzić możliwości korzystania z tego źródła energii.

zobacz więcej

Geotermia w Polsce

aktualności 06 marzec, 2019

Jak donosi portal https://energetyka.wnp.pl  polskie źródła geotermalne są bardzo bogate. Ilość energii zawarta w skałach i wodach jest porównywalna do tej zawartej w węglu kamiennym i brunatnym. Wody dostępne są w wielu regionach Polski - najwięcej w pasie biegnącym przekątnie przez środek kraju, od Szczecina po Rzeszów. Szacuje się, że w Polsce mogłoby powstać co najmniej 2 tys. instalacji opartych na źródłach geotermalnych. W celu wykonania tych inwestycji konieczne są odwierty – o głębokości ponad 4 kilometrów. Podobna głębokość odwiertów jest konieczna, aby dostać się do gorących skał.  Przybliżony  koszt takiego odwiertu to ok. 30 mln zł. Żeby taka inwestycja była opłacalna, konieczna byłaby całoroczna eksploatacja ciepła z tych źródeł.

zobacz więcej

Są firmy, które korzystają z własnej zielonej energii

aktualności 27 luty, 2019

Zakład w Tymbarku posiada duże zapotrzebowanie na energię, zarówno elektryczną (do celów technologicznych i produkcji chłodu), oraz  cieplną (do celów technologicznych  i grzewczych). Do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu wykorzystywany jest także biogaz, a w  2015 roku z ok. 4 tys. ogniw fotowoltaicznych wybudowana została farma o mocy 1 MW. Na terenie farmy zainstalowano także stację meteorologiczną oraz wykonano aparaturę monitoringu. Pomysł  wykonania instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wynikał z chęci poprawienia bilansu energetycznego zakładu. Dzięki własnej produkcji energii elektrycznej zwiększała się niezależność firmy od zewnętrznych źródeł. Zakład pracuje w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną – linie produkcyjne są energo- i wodooszczędne. W zakładzie istnieje również własna, nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz zakładowa kotłownia gazowa.

zobacz więcej

Nowe farmy wiatrowe na Bałtyku

aktualności 27 luty, 2019

Jak donosi portal odnawialnezrodlaenergii.pl dwie pierwsze farmy dostaną wsparcie w postaci dopłat do sprzedanej energii. Jest to wyraźna zachęta od rządu dla inwestorów planujących budowę morskich farm wiatrowych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały nowe warunki techniczne przyłączenia  dla pięciu projektów morskich. W projekcie polityki Energetycznej Państwa 2040 prognozuje się, że moc wiatraków na morzu wyniesie 10,3 GW. Wraz z dotychczasowymi umowami daje to 7,1 GW mocy w offshore. To więcej niż moc pierwszej elektrowni jądrowej planowanej nad Bałtykiem.

zobacz więcej

 

Kategorie