Obecnie lista postów jest filtorwana za pomocą: Aktualności
Wyczyść ten filtr, aby zobaczyć wszystkie dostępne posty.

Dofinansowanie instalacji OZE dla przedsiębiorców

aktualności 12 marzec, 2019

Jak donosi portal odnawialnezrodlaenergii.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 200 mln zł w ramach 5 naboru z Funduszu Spójności.  Konkurs odbywa się w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparcie kierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

zobacz więcej

Polacy inwestują w słońce

aktualności 12 marzec, 2019

Jak donosi portal odnawialnezrodlaenergii.pl coraz więcej Polaków decyduje się na zakładanie instalacji korzystających z energii słonecznej. Rok 2018 okazał rekordowy pod tym względem. Przyczyny tego to: postęp techologiczny w zakresie urządzeń OZE, zmniejszona biurokracja w porównaniu do stanu sprzed kilku lat, proste rozliczanie nadwyżek produkowanej energii. PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci w 2018 roku więcej mikroinstalacji niż we wszystkich wcześniejszych latach razem wziętych. Tauron w ubiegłym roku przyłączył ponad 8 tys. mikroinstalacji (to dwukrotnie więcej niż w całym 2017 r).

zobacz więcej

Energia z kosmosu?

aktualności 06 marzec, 2019

Jak donosi portal www.wnp.pl Księżyc to najbliższe ciało niebieskie, na którym możemy wylądować i z którego możemy czerpać surowce naturalne - np. hel. Nasz satelita jest bogaty w hel - III, który może posłużyć w przyszłości jako paliwo dla elektrowni jądrowych. Konkretnie chodzi tu o elektrownie fuzyjne, które mogą być przyszłym dość czystym źródłem energii elektrycznej. We Francji jest budowane największe urządzenie, które ma sprawdzić możliwości korzystania z tego źródła energii.

zobacz więcej

Geotermia w Polsce

aktualności 06 marzec, 2019

Jak donosi portal https://energetyka.wnp.pl  polskie źródła geotermalne są bardzo bogate. Ilość energii zawarta w skałach i wodach jest porównywalna do tej zawartej w węglu kamiennym i brunatnym. Wody dostępne są w wielu regionach Polski - najwięcej w pasie biegnącym przekątnie przez środek kraju, od Szczecina po Rzeszów. Szacuje się, że w Polsce mogłoby powstać co najmniej 2 tys. instalacji opartych na źródłach geotermalnych. W celu wykonania tych inwestycji konieczne są odwierty – o głębokości ponad 4 kilometrów. Podobna głębokość odwiertów jest konieczna, aby dostać się do gorących skał.  Przybliżony  koszt takiego odwiertu to ok. 30 mln zł. Żeby taka inwestycja była opłacalna, konieczna byłaby całoroczna eksploatacja ciepła z tych źródeł.

zobacz więcej

Są firmy, które korzystają z własnej zielonej energii

aktualności 27 luty, 2019

Zakład w Tymbarku posiada duże zapotrzebowanie na energię, zarówno elektryczną (do celów technologicznych i produkcji chłodu), oraz  cieplną (do celów technologicznych  i grzewczych). Do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu wykorzystywany jest także biogaz, a w  2015 roku z ok. 4 tys. ogniw fotowoltaicznych wybudowana została farma o mocy 1 MW. Na terenie farmy zainstalowano także stację meteorologiczną oraz wykonano aparaturę monitoringu. Pomysł  wykonania instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wynikał z chęci poprawienia bilansu energetycznego zakładu. Dzięki własnej produkcji energii elektrycznej zwiększała się niezależność firmy od zewnętrznych źródeł. Zakład pracuje w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną – linie produkcyjne są energo- i wodooszczędne. W zakładzie istnieje również własna, nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz zakładowa kotłownia gazowa.

zobacz więcej

 

Kategorie