Czy Polska da radę wypełnić unijne zobowiązania pod względem zużycia energii z OZE?

aktualności 16 grudzień, 2016

Według danych GUS udział w całkowitej produkcji energii w Polsce wyniósł w 2015 r. 12,61%, co wydaje się być dobrym wynikiem w stosunku do 11,86% rok wcześniej). Patrząc jednak na sprawę pod względem zużycia (a nie produkcji) energii dane nie wyglądają już tak optymistycznie. Jak donosi portal wysokienapiecie.eu z opublikowanych właśnie danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu w 2015 roku wyniósł w Polsce 11,77%. Udział ten według planów rządowych wynosić miał 11,90%. W przypadku nie wypełnienia unijnych zobowiązań (15% udział OZE w końcowym zużyciu energii na 2020 rok) Polska będzie musiała dokonać transferu z państw, które przekroczyły swój cel.

 

Kategorie