Konkurs architektoniczny

aktualności 16 listopad, 2014

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy i Oddział w Toruniu działając wspólnie w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako organizator konkursu ogłaszają  konkurs architektoniczny na projekt domu rodzinnego w krajobrazie Kujawsko-Pomorskim.

Konkurs jest  otwarty dla każdego architekta i studenta architektury (w osobnej kategorii) chcącego pokazać swój projekt współczesnego domu jednorodzinnego.

Dom winien wyrastać z tradycji budownictwa na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy założeniu  współczesnej funkcji, formy i konstrukcji budynku.

Zakłada się zaproponowanie przez uczestnika konkursu rozwiązań zapewniających wysoką energooszczędność i odniesienie się  do rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Nie definiuje się wielkości rodziny będącej przyszłymi mieszkańcami, przyjmując,  że  może ona się zmienić w przyszłości stając się rodziną wielopokoleniową.

Program domu, rozmieszczenie funkcji i odpowiadające im rozwiązania architektoniczno-budowlane proponują uczestnicy Konkursu

 

Więcej… 

 

Kategorie