Są firmy, które korzystają z własnej zielonej energii

aktualności 27 luty, 2019

Zakład w Tymbarku posiada duże zapotrzebowanie na energię, zarówno elektryczną (do celów technologicznych i produkcji chłodu), oraz  cieplną (do celów technologicznych  i grzewczych). Do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu wykorzystywany jest także biogaz, a w  2015 roku z ok. 4 tys. ogniw fotowoltaicznych wybudowana została farma o mocy 1 MW. Na terenie farmy zainstalowano także stację meteorologiczną oraz wykonano aparaturę monitoringu. Pomysł  wykonania instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wynikał z chęci poprawienia bilansu energetycznego zakładu. Dzięki własnej produkcji energii elektrycznej zwiększała się niezależność firmy od zewnętrznych źródeł. Zakład pracuje w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną – linie produkcyjne są energo- i wodooszczędne. W zakładzie istnieje również własna, nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz zakładowa kotłownia gazowa.

 

Kategorie