Biogaz w Polsce

aktualności 19 kwiecień, 2017

Jak donosi portal www.odnawialnezrodlaenergii.pl produkcja biogazu w Polsce znajduje się znacznie poniżej oczekiwań. Pomimo rozwiniętego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego Polska w porównaniu do innych krajów produkuje mniej biogazu. Przez ostatnich 12 lat w Polsce powstało niewiele ponad 100 MW biogazowni rolniczych. Według opublikowanych niedawno danych Urzędu Regulacji Energetyki 1 stycznia 2017 roku w Polsce funkcjonowało 95 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 103 MW oraz 206 biogazowni w pozostałych technologiach o sumarycznej mocy 130 MW. To o ok. 120 MW mniej niż potrzeba do zrealizowania celu na 2020 rok. Być może w zmianie tej sytuacji pomoże niesprzyjająca energetyce wiatrowej polityka.

zobacz więcej

Podatek węglowy sposobem na zmniejszenie ilości CO2?

aktualności 23 marzec, 2017

17 marca 2017 r. w Baden-Baden odbyło się spotkanie ministrów finansów grupy G20, czyli najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Udział i zaproszenie przedstawicieli Polski można uznać za wyróżnienie. Strona niemiecka jest zainteresowana wprowadzeniem jednolitego podatku od węgla. Formalnie propozycje mają być przedstawione dopiero na lipcowym szczycie G20 w Hamburgu.

Niemcy są jednym z krajów, który wytwarza największe ilości CO2 na świecie, ale również krajem który intensywnie rozwija technologie oparte na odnawialnych źródłach energii. Niemieccy konsumenci w rachunkach ponoszą znaczne koszty związane ze wsparciem OZE. Jeśli chodzi o Polskę to aż 85 proc. prądu produkujemy z węgla i nie wydaje się, aby udział odnawialnych źródeł energii miał znacząco wzrosnąć. Potwierdzają to zresztą słowa ministra Morawieckiego. Podatek węglowy może mieć przybierać różne formy – np. opłaty za każdą tonę wyemitowanego CO2 lub dodatkowej opłaty od każdej wydobytej tony węgla. Ważne jednak aby była to jednolita, wspólna dla wielu państw forma.

zobacz więcej

Spalanie biomasy drzewnej zagrożeniem dla atmosfery

aktualności 20 marzec, 2017

Jak donosi portal biznesalert.pl wycięcie drzewa na cele energetyczne oznacza nie tylko błyskawiczne wypuszczenie przez komin określonej ilości CO2, ale też umniejszenie zdolności lasu do pochłaniania tego gazu z atmosfery. Gdybyśmy na zahamowanie wzrostu stężenia CO2 w atmosferze mieli dowolnie dużo czasu, biomasę można byłoby traktować w długim terminie jako rzeczywiście niemal neutralną z punktu widzenia emisji, oczywiście przy założeniu, że za wycięte drzewa posadzi się co najmniej tyle samo nowych, utrzymując stałą powierzchnię i strukturę wiekową lasów. Wycinanie na opał całych drzew powoduje natomiast znacznie wyższą emisję dwutlenku węgla netto niż wyprodukowanie tej samej ilości energii z gazu, a nawet z węgla.

Raport „Woody Biomas for Power and Heat” Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie, opublikowany 23 lutego 2017, dowodzi, że jedynym rodzajem drewna, który można spalać bez szkody dla klimatu, są odpady przemysłu drzewnego, i to wyłącznie te, które nie mogą zostać wykorzystane do produkcji wyrobów drewnopochodnych. Tymczasem na ponowne zaabsorbowanie dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery przy okazji spalania biomasy drzewnej nowo posadzone drzewa potrzebują w najlepszym wypadku 20 lat, a często dłużej.

zobacz więcej

Autobus zasilany silnikiem elektrycznym na ulicach Torunia

aktualności 15 marzec, 2017

Jak donosi gazeta wyborcza do końca tygodnia Miejski Zakład Komunikacji będzie testował autobus Ursus City CS 12LFE. Zasila go silnik elektryczny. Wyposażony jest w dwie baterie trakcyjne Impact na dachu i na tzw. zwisie tylnym. W lutym 2017 r. prezydent Torunia Michał Zaleski zadeklarował, że miasto będzie dążyć do rozwoju bezemisyjnego transportu miejskiego. W podpisanym w Warszawie liście intencyjnym znalazły się plany uczestnictwa w pracach badawczo-rozwojowych, związanych z opracowywaniem nowych rozwiązań dotyczących autobusów bezemisyjnych, samochodów elektrycznych oraz związanej z nimi infrastruktury ładowania, a także rozwój transportu ekologicznego. W planach jest wprowadzenie na ulice Torunia sześciu pierwszych autobusów elektrycznych jesienią 2018 r., zaś do 2020 roku ma ich być 50. Do tego dojdzie pięć samochodów elektrycznych służbowych i dla służb komunalnych.

zobacz więcej

Unia Europejska zobowiąże producentów, żeby wytwarzany przez nich sprzęt był trwalszy i możliwy do naprawienia

aktualności 15 marzec, 2017

Jak donosi portal tech.wp.pl z badań wynika m.in., że liczba urządzeń domowych, które zepsuły się w ciągu pięciu lat od zakupu wzrosła w ostatnich latach niemal dwukrotnie - z 3,5 proc. w 2004 r. do 8,3 proc. w roku 2013.

Producenci często celowo postarzają swoje produkty, tak że psują się one wkrótce po zakończeniu gwarancji. Inna sprawa, że przyzwyczailiśmy się do częstej wymiany sprzętu. Często podążając za modą kupujemy nowe sprzęty pomimo, że stary jest jeszcze sprawny i działa.  Producenci wypierają się takich działań. W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet propozycji dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym (tzw. circular economy), które zakładają jak najdłuższe wykorzystanie produktów i ograniczenie ilości odpadów przez recycling, odzysk i ponowne ich użycie. W realizacji tych założeń ma pomóc dyrektywa o Ecodesign zakładająca odpowiedzialność producentów za żywotność produktów, ich naprawialność i możliwość ponownego użycia.

zobacz więcej

 

Kategorie