KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Dyskusja Problemowa - Wykorzystanie instalacji OŹE w kujawsko-pomorskim -  podsumowanie działań

TORUŃ, 15 WRZESIEŃ 2015r.

Projekt pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła
i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego 
w województwie kujawsko-pomorskim

Program konferencji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Pl. Teatralny 2 - I piętro sala patio

9.00 - Rejestracja uczestników

9.30 - Otwarcie konferencji -  Piotr Całbecki - Marszałek  Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9.45 - Prezentacja i przedstawienie prelegentów - Dr inż. Adam Mroziński - Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy (Moderator konferencji)

Sesja A - Prezentacje sesyjne prowadzone przez Moderatora - po 30 min.

10.00 - Prezentacja nr 1 - Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Czy województwo kujawsko-pomorskie może być niezależnie energetycznie dzięki OZE?

10.30 - Prezentacja nr 2 - Mgr inż. Wojciech Wójcik - Analiza możliwości wykorzystania instalacji solarnych w województwie kujawsko-pomorskim - przykłady dobrych praktyk


11.00 - Prezentacja nr 3 - Mgr inż. Adam Koniszewski - Przykłady inwestycji w systemy pomp ciepła w województwie kujawsko-pomorskim

11.30 - Prezentacja nr 4 - Mgr inż. Łukasz Trzeciak - Systemy efektywnego magazynowania energii elektrycznej - przegląd rozwiązań dla mikroinstalacji PV

12.00 - Prezentacja nr 5  WFOŚiGW Toruń -  Mgr inż. Sebastian Górka - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

12.30 - Przerwa kawowa

Sesja B - Prezentacje sesyjne prowadzone przez Moderatora - po 30 min

13.00 - Prezentacja nr 1 - Mgr inż. Tomasz Mania - Możliwości zagospodarowanie ciepła odpadowego - przykłady rozwiązań - projekt RENEWX  

13.30 - Prezentacja nr 2 - Mgr Joanna Kawa - Przegląd programów wsparcia instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim - Ustawa OZE po zmianach

14.00 - Prezentacja nr 3 - Dr inż. Izabela Piasecka - Co dalej z wykorzystaniem biomasy - brykiet i pellet w województwie kujawsko-pomorskim

14.30 - Prezentacja nr 4 - Mgr inż. Michał Szczepański - Klaster OZE w województwie kujawsko-pomorskim

15.00 - Dyskusja moderowana z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości - Moderator: Dr inż. Adam Mroziński

15.30 - Zakończenie konferencji  - Podsumowanie spotkania - wnioski końcowe

15.45 - 16:30 - Obiad

Honorowy Patronat

Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Patronat medialny: