KONFERENCJA TEMATYCZNA

Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym
w województwie kujawsko-pomorskim

BYDGOSZCZ, 25 CZERWIEC 2015r.

Projekt pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła
i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego 
w województwie kujawsko-pomorskim

Program konferencji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Regionalne Centrum Innowacyjności - sala C8

9.00 - Rejestracja uczestników

9.30 - Otwarcie konferencji - Prof. Dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą

9.45 - Prezentacja i przedstawienie prelegentów - Dr inż. Adam Mroziński - Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy (Moderator konferencji)

Sesja A - Prezentacje sesyjne prowadzone przez Moderatora - po 30 min.

10.00 - Prezentacja nr 1 - Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Budowa stopnia wodnego w woj. kujawsko-pomorskim: konieczność czy zagrożenie?

10.30 - Prezentacja nr 2 - Mgr inż. Beata Dolata - Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii

11.00 - Prezentacja nr 3 - Dr inż. Bogdan Noga - Analiza możliwości wykorzystania gazu z łupków i instalacji geotermalnych w woj. kujawsko-pomorskim

11.30 - Prezentacja nr 4 - Mgr inż. Łukasz Trzeciak - Przykłady dobrych praktyk projektowania instalacji fotowoltaicznych

12.00 - Dyskusja moderowana z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości - Moderator: Dr inż. Adam Mroziński

12.30 - Przerwa kawowa

Sesja B - Prezentacje sesyjne prowadzone przez Moderatora - po 30 min

13.00 - Prezentacja nr 1 - Mgr inż. Tomasz Mania - Efektywne pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła - nowe wyzwanie branży

13.30 - Prezentacja nr 2 - Mgr Joanna Kawa - Zmiany wynikające z wprowadzenia w Polsce nowej ustawa o OZE

14.00 - Prezentacja nr 3 - Mgr inż. Adam Koniszewski - Ekologiczne systemy grzewcze w budownictwie jednorodzinnym

14.30 - Prezentacja nr 4 – Mgr inż. Maciej Gniot - Analiza możliwości wykorzystania LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim

15.00 - Dyskusja moderowana z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości - Moderator: Dr inż. Adam Mroziński

15.30 - Zakończenie konferencji - Podsumowanie spotkania - wnioski końcowe

15.45 - 16:30 - Obiad

Honorowy Patronat

Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Patronat medialny: