Prezentacje - konferencja 15.09.2015 r.

  • Prezentacja1.pptx - "Dyskusja Problemowa - Wykorzystanie instalacji OŹE w kujawsko-pomorskim - podsumowanie działań" - A. Mroziński
  • Prezentacja2.pptx - "Czy województwo kujawsko-pomorskie może być niezależne energetycznie dzięki OŹE?"
  • Prezentacja3.pptx - "Analiza możliwości wykorzystania instalacji solarnych w województwie kujawsko-pomorskim - przykłady dobrych praktyk" - W. Wójcik
  • Prezentacja4.pptx - "Przykłady inwestycji w systemy pomp ciepła w województwie kujawsko-pomorskim" - A. Koniszewski
  • Prezentacja5.pptx - "Systemy efektywnego magazynowania energii elektrycznej - przegląd rozwiązań dla mikroinstalacji PV" - Ł. Trzeciak
  • Prezentacja6.pptx - "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz oze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - S. Górka
  • Prezentacja7.pdf - "Możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego - przykłady rozwiązań projekt RENEWX" - T. Mania
  • Prezentacja8.pptx - "Przegląd programów wsparcia instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim - Ustawa OZE po zmianach" - J. Kawa
  • Prezentacja9.pptx - "Co dalej z wykorzystaniem biomasy - brykiet i pelet w województwie kujawsko-pomorskim" - I. Piasecka
  • Prezentacja10.pptx - "Klaster OZE w województwie kujawsko-pomorskim" - M. Szczepański

Opracowania - konferencja 25.06.2015 r.

Prezentacje - konferencja 25.06.2015 r.

Opracowania - konferencja 4.03.2015 r.

Prezentacje- konferencja 4.03.2015 r.