Odbyła się konferencja „Diagnoza stanu - Dyskusja Problemowa na temat możliwości rozwoju instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim”

Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne były tematem środowej (4 marca) otwartej konferencji z udziałem specjalistów i zaproszonych gości. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Spotkanie otworzył Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

  • W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących głównie jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego

Wśród prelegentów znaleźli się przede wszystkim zajmujący się tą tematyką naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, związani z Interdyscyplinarnym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl.
Profesor dr hab. inż. Józef Flizikowski przedstawił problematykę możliwości wykorzystania w naszym regionie energetyki wodnej, dr hab. inż. Zbigniew Podkówka omówił zagadnienie możliwości wykorzystania rolniczych biogazowni w naszym województwie, dr inż. Izabela Piasecka przedstawiła wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko, mgr inż. Tomasz Mania przedstawił możliwości rozwoju budownictwa pasywnego i energooszczędnego, a dr hab. inż. Sławomir Cieślik przybliżył problematykę energetycznych mikroinstalacji prosumenckich, czyli takich, dzięki którym sami sobie możemy wyprodukować na przykład energię elektryczną.
Konferencja została zorganizowana w ważnym dla branży OZE okresie. 20 lutego 2015 roku Sejm odrzucił poprawki senackie dotyczące wsparcia dla prosumentów. Tym samym ostatecznie do ustawy o OZE zostanie wpisana poprawka prosumencka wniesiona przez posła PSL Artura Bramorę. Poprawka ta wprowadza w Polsce system 15-letnich stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii z domowych mikroinstalacji OZE w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych (ang. Feed-in Tariffs). Mechanizm ten (Feed-in Tariffs - FiT), stosowany jest w kilkunastu krajach Europy. Poprawka w ustawie ma na celu wprowadzenie dla domowych mikroinstalacji OZE w Polsce o mocy odpowiednio do 3 kW i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej przez nie energii, które będą
niezmienne przez okres 15 lat. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej domowej instalacji mieszczącej się w w/w przedziale mocy, w tym okresie od momentu jej uruchomienia. Dzięki tym zmianom wprowadza się obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW): hydroenergia, energia wiatru, energia promieniowania słonecznego za 0,75 zł za 1 kWh. Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):
- biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh,
- biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów - 0,55 zł za 1 kWh,
- biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh,
- hydroenergia - 0,65 zł za 1 kWh,
- energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh,
energia promieniowania słonecznego - 0,65 zł za 1 kWh.
Rozdział 4. ustawy o OZE poświęcony dopłatom do produkcji zielonej energii ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie o OZE wejdą w życie po podpisie prezydenta, publikacji w Dzienniku Ustaw i upłynięciu vacatio legis. Ustawa nie przeszła zatem jeszcze pełnego cyklu ustawodawczego i do momentu podpisania przez Prezydenta RP i wejścia w życie nie stanowi prawa.
Warto zdawać sobie sprawę, że dzięki zmianom, które wprowadzi ustawa istnieje szansa na poprawę jakości powietrza - zwiększy się w Polsce ilość ekologicznych instalacji grzewczych opartych o OZE. Inna sprawą jest to, że do tej pory zieloną energię produkowały wyłącznie koncerny energetyczne, a teraz zyski mogą trafić do setek tysięcy Polaków działających jako prosumenci. Szacuje się, że w rynek mikroinstalacji będzie zaangażowanych 200-250 tysięcy inwestorów, którzy będą mogli zarabiać dzięki zielonej energii, co doprowadzi do demonopolizacji rynku energii. Kolejny plus to powstanie ok. 70 tysięcy miejsc pracy, w tym głównie (80 proc.) w usługach instalatorskich.

  • Otwarcie konferencji przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

Całość konferencji moderowana była przez Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy Dr inż. Adama Mrozińskiego. Pełen program konferencji był następujący:
Sesja A - Prezentacje sesyjne prowadzone przez Moderatora - po 30 min.
10.00 - Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Użyteczność Energetyki Wodnej w województwie kujawsko-pomorskim
10.30 - Mgr inż. Tomasz Mania - Domy Energooszczędne i Pasywne w Polsce
11.00 - Mgr Joanna Kawa - Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce w aspekcie nowej ustawy o OZE
11.30 - Dr hab. inż. Sławomir Cieślik - Rozwój mikroinstalacji prosumenckich w województwie kujawsko-pomorskim
12.00 - Dyskusja moderowana z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości
12.30 - Przerwa kawowa
Sesja B - Prezentacje sesyjne prowadzone przez Moderatora - po 30 min
13.00 - Mgr inż. Adam Koniszewski - Wykorzystanie instalacji pomp ciepła w Polsce
13.30 - Mgr inż. Łukasz Trzeciak - Możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w Polsce
14.00 - Dr hab. inż. Zbigniew Podkówka - Możliwości wykorzystania instalacji biogazowni rolniczych
14.30 - Dr inż. Izabela Piasecka - Analiza wpływu na środowisko elektrowni wiatrowych

  • Profesor dr hab. inż. Józef Flizikowski przedstawił problematykę możliwości wykorzystania w naszym regionie energetyki wodnej

Spotkanie zorganizowały wspólnie Urząd Marszałkowski i Stowarzyszenie "Tilia". Jest ono elementem szerszego projektu pt. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim” (www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl), na który składają się jeszcze między innymi zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wystawy i konkursy promujące oszczędność energii i wykorzystywanie bezpiecznych dla środowiska jej źródeł.

  • Podczas konferencji dyskutowano na temat możliwości rozwoju wybranych typów instalacji ZE w województwie kujawsko-pomorskim - moderatorem dyskusji był dr inż. Adam Mroziński (Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy)

Wnioski z konferencji postulowane przez uczestników moderowanej dyskusji były następujące:
- Uczestnicy dyskusji popierają zmiany w ustawie OZE związane z tzw. poprawką prosumencką posła PSL Artury Bramory - zmiany umożliwią rozwój mikroinstalacji prosumenckich w Polsce.
- Obecne zmiany formalno-prawne oraz nowe programy unijne powinny wspierać efektywnie instalacje OZE.
- Kujawsko-pomorskie posiada duży potencjał do wykorzystania w zakresie małej hydroenergetyki wodnej.
- Ważnym aspektem w zakresie rozwoju energooszczędności w województwie kujawsko-pomorskim i w całej Polsce jest świadomy rozwój budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego.
- Kujawsko-pomorskie posiada duży potencjał do wykorzystania w zakresie mikroinstalacji. Ich rozwój przyniesie duże korzyści społeczne i środowiskowe oraz gospodarcze.
- Kujawsko-pomorskie posiada duży potencjał do wykorzystania w zakresie instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji biogazowni. Ich stosowanie musi być związane ze szczegółową analizą opłacalności.
- Kujawsko-pomorskie posiada duży potencjał do wykorzystania w zakresie instalacji małych elektrowni wiatrowych

opracowanie
Dr inż. Adam Mroziński