Odbyła się konferencja tematyczna pn. „Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim”

Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne w budownictwie jednorodzinnym były głównymi tematami czwartkowej (25 czerwca), otwartej konferencji z udziałem specjalistów z zakresu OZE i zaproszonych gości. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Organizatorem Konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Stowarzyszenie "Tilia" z Torunia. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim (www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl). Konferencja była drugą z kolei konferencją organizowana w ramach tego projektu. Warto podkreślić, że na projekt ten składają się jeszcze między innymi zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wystawy, konkursy i festyny promujące oszczędność energii i odnawialne źródła energii.
Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

 • Konferencję rozpoczyna Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy

 

W konferencji uczestniczyło blisko70 osób reprezentujących głównie jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele firm oraz studenci UTP w Bydgoszczy. Wśród prelegentów znaleźli się przede wszystkim zajmujący się tą tematyką naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, związani z Interdyscyplinarnym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl oraz przedstawiciele innych uczelni i firm branży OZE.

 • Sala obrad podczas konferencji

 

W sesji pierwszej konferencji profesor dr hab. inż. Józef Flizikowski przedstawił problematykę możliwości wykorzystania w naszym regionie energetyki wodnej oraz budowy stopnia wodnego w woj. kujawsko-pomorskim, mgr inż. Beata Dolata zaprezentowała nowe Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy, Dr inż. Bogdan Noga z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego z Radomia przedstawił analizę możliwości wykorzystania gazu łukowego i instalacji geotermalnych w woj. kujawsko-pomorskim, a mgr inż. Łukasz Trzeciak zaprezentował polskie oraz światowe trendy rozwojowe w zakresie instalacji fotowoltaicznych.
W sesji drugiej mgr inż. Tomasz Mania - Prezes Polskiego Stowarzyszenia POMP ciepła - przedstawił zagadnienie efektywnego wykorzystania pomp ciepła i systemów magazynowania energii ciepła, mgr Joanna Kawa zaprezentowała czekające branżę zmiany wynikające z wprowadzenia w Polsce nowej ustawy o OZE a mgr inż. Adam Koniszewski zaprezentował przykłady ekologicznych systemów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym. Na zakończenie mgr inż. Maciej Gniot zaprezentował analizę możliwości wykorzystania LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim
Konferencja została zorganizowana w ważnym dla branży OZE okresie. Branża ma szansę dynamicznie się rozwijać szczególnie w zakresie mikroinstalacji. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce jest obecnie 870 prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 40kWp przyłączone do sieci. Tylko w zeszłym roku przyłączono do sieci nieco ponad 570 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana tych instalacji to przeszło 4,2 MWp. Dla porównania szacuje się, że w Niemczech prosumentów jest dziś ponad 2 miliony! Przestawia to wciąż niewielką, ale rozwojową skalę inwestycji prosumenckich w Polsce.
Wg przedstawicieli branży OZE podpisana przez Sejm w lutym tego roku, a podpisana przez Prezydenta w marcu ustawa o OZE będzie wkrótce nowelizowana w kierunku zmniejszania taryf gwarantowanych dla najmniejszych instalacji PV i komplikowania systemu wsparcia. Z pewnością wpłynie to negatywnie na rozwój rynku instalacji OZE - szczególnie rynku
prosumenckiego. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki wynikają z lobbingu dużych firm energetycznych. Ważne jest zatem promowanie korzystnych aspektów wynikających ze stosowania i wdrażania systemów energetyki odnawialnej w Polsce.
Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej domowej instalacji mieszczącej się w w/w przedziale mocy, w tym okresie od momentu jej uruchomienia. Dzięki tym zmianom wprowadza się obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW): hydroenergia, energia wiatru, energia promieniowania słonecznego za 0,75 zł za 1 kWh. Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):

 • biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh,
 • biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów - 0,55 zł za 1 kWh,
 • biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh,
 • hydroenergia - 0,65 zł za 1 kWh,
 • energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh,
 • energia promieniowania słonecznego - 0,65 zł za 1 kWh.

Warto zdawać sobie sprawę, że dzięki zmianom, które wprowadzi ustawa istnieje szansa na poprawę jakości powietrza - zwiększy się w Polsce ilość ekologicznych instalacji grzewczych opartych o OZE. Inna sprawą jest to, że do tej pory zieloną energię produkowały wyłącznie koncerny energetyczne, a teraz zyski mogą trafić do setek tysięcy Polaków działających jako prosumenci. Szacuje się, że w rynek mikroinstalacji będzie zaangażowanych 200-250 tysięcy inwestorów, którzy będą mogli zarabiać dzięki zielonej energii, co doprowadzi do demonopolizacji rynku energii. Kolejny plus to powstanie ok. 70 tysięcy miejsc pracy, w tym głównie (80 proc.) w usługach instalatorskich.

 • Dr inż. Bogdan Noga prezentuje Analizę możliwości wykorzystania gazu łukowego i instalacji geotermalnych w woj. kujawsko-pomorskim

 

Całość konferencji moderowana była przez Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy Dr inż. Adama Mrozińskiego. Pełen program konferencji był następujący:Sesja A10.00 - Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Budowa stopnia wodnego w woj. kujawsko-pomorskim: konieczność czy zagrożenie?10.30 - Mgr inż. Beata Dolata - Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy11.00 - Dr inż. Bogdan Noga - Analiza możliwości wykorzystania gazu łukowego i instalacji geotermalnych w woj. kujawsko-pomorskim11.30 - Mgr inż. Łukasz Trzeciak - Fotowoltaika - polskie oraz światowe trendy rozwojoweSesja B13.00 - Mgr inż. Tomasz Mania - Efektywne pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła - nowe wyzwanie branży13.30 - Mgr Joanna Kawa - Zmiany wynikające z wprowadzenia w Polsce nowej ustawy o OZE14.00 - Mgr inż. Adam Koniszewski - Ekologiczne systemy grzewcze w budownictwie jednorodzinnym14.30 - Mgr inż. Maciej Gniot - Analiza możliwości wykorzystania LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim

 • Profesor dr hab. inż. Józef Flizikowski przedstawił problematykę możliwości wykorzystania w naszym regionie energetyki wodnej

 

Wnioski z konferencji postulowane przez uczestników moderowanej dyskusji były następujące:

 • Obecne zmiany formalno-prawne oraz nowe programy unijne powinny wspierać efektywnie instalacje OZE.
 • W tym momencie zasadniczo można powiedzieć o braku możliwości wykorzystania gazu łupkowego w naszym województwie i w zasadzie całej Polsce. Decyduje o tym czynnik ekonomiczny (duże koszta wydobycia tego gazu z bardzo dużych głębokości). Należy potwierdzić możliwość efektywnego wykorzystania instalacji geotermalnych w woj. kujawsko-pomorskim.
 • Kujawsko-pomorskie posiada duży potencjał do wykorzystania w zakresie hydroenergetyki wodnej. Decyzja o budowie stopnia wodnego wynika z czynników środowiskowych i aspektów bezpieczeństwa powodziowego regionu
 • Ważnym aspektem w zakresie rozwoju energooszczędności w województwie kujawsko-pomorskim i w całej Polsce jest świadomy rozwój budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego połączonego z systemami pomp ciepła.
 • Kujawsko-pomorskie posiada duży potencjał do wykorzystania w zakresie mikroinstalacji - szczególnie układów fotowoltaicznych. Ich rozwój przyniesie duże korzyści społeczne i środowiskowe oraz gospodarcze.
 • Warto zauważyć alternatywne systemy wytwarzania energii oraz alternatywne rodzaje paliw wykorzystywanych np. w transporcie. Możliwe jest efektywne wykorzystanie LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim.

opracowanie
Dr inż. Adam Mroziński