Karta zgłoszenia – do konkursu pn. „OZE dla najmłodszych”

skierowanego do uczniów klas I – III szkoły podstawowej

na hasło promujące odnawialne źródła energii

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.
„Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”


Hasło konkursowe:

Dane dotyczące autora pracy: