Karta zgłoszenia – do konkursu pn. „OZE dla najmłodszych”

skierowanego do uczniów klas I – III szkoły podstawowej

- KARTA PRACY-

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.

„Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”

Zaznacz poprzez kliknięcie myszką prawidłowe odpowiedzi.

1. Z poniższych rysunków zaznacz trzy, które przedstawiają źródła energii.

2. Wybierz jedną rzecz lub urządzenie, które przetwarza energię słoneczną na elektryczną.

3. Większość energii na świecie powstaje z paliw kopalnych wydobywanych z Ziemi. Wśród źródeł energii zaznacz dwa, które są paliwami kopalnymi.

4. Wybierz dwa obrazki ukazujące wpływ spalania paliw kopalnych na środowisko.

5. Zaznacz cztery źródła energii przyjazne dla środowiska.

6. Zaznacz jedno zdjęcie, które nie pasuje do pozostałych.

7. Z jakim odnawialnym źródłem energii kojarzą Ci się 3 rysunki poniżej? Zaznacz jedną odpowiedź.


8. Wybierz rysunek przedstawiający solar.

9. Korzystanie z kopalnych/nieodnawialnych źródeł energii może zmieniać klimat na Ziemi. Wybierz trzy obrazki przedstawiające te zmiany.

10. Im mniej energii zużywasz w codziennym życiu tym lepiej dla środowiska. Z każdej pary wybierz jeden przedmiot bardziej przyjazny dla środowiska i zaznacz go.

Dane dotyczące autora pracy: