Laureaci konkursu na film pn "OZE dobre praktyki "

W głosowaniu internetowym nadesłanych zostało 1040 głosów, z których ważnych było 662.

Zgodnie z  zapisem w pkt 6 regulaminu głosowania internetowego  tj .
Przez cały czas trwania głosowania internetowego internauta z jednego komputera (jednego IP i jednego adresu e-mail) może oddać 1 głos na wybraną pracę. W przypadku stwierdzenia prób ominięcia reguł głosowania zapisanych w niniejszym regulaminie organizator zastrzega sobie prawo usunięcia podejrzanych głosów”

głosy powtórzone z tego samego adresu e-mailu lub IP nie zostały podliczone w rankingu końcowym.

Głosowanie internetowe wyłoniło następujących laureatów konkursu:

Miejsce I- Miłosz Krupa, V LO Toruń, "Inwestuj w źródła energii odnawialnej"- I nagroda
Miejsce II- Ewelina Łuniewska, Anita Nobis, Monika Ryszewska, Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, "Energia odnawialna" –II nagroda

Miejsce III- Szymon Buczkowski, Jakub Ratajczyk, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, "Odnawialne źródła energii"- III nagroda

Miejsce IV-Maja Przybylska, Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy, "OZE - naturalna konieczność"- I wyróżnienie


Miejsce V-Klaudia Kościuk, Gimnazjum w Zespole Szkół w Brudnowie, "Energia ze źródeł odnawialnych"- II wyróżnienie


Miejsce VI-Adrianna Szczeblewska, VII LO Toruń, "Jest dla nas przyszłość - energia odnawialna"- III wyróżnienie

Miejsce VII-Zastęp Duchy III z 26 TDH im. GSSS, autor główny Oskar Borzęcki, Gimnazjum nr 24 w Toruniu, "Odnawialne źródła energii w okolicach Torunia"


Miejsce VIII-Mateusz Furmański, Marta Furmańska, Gimnazjum nr 21 w Toruniu, "Źródła energii odnawialnej - to jest to!"


Miejsce IX- Michał Dąbrowski, Zespół Szkół nr 24 w Toruniu, "Źródła energii odnawialnej"


Miejsce X -Zofia Małoń, Zofia Orłowska, Weronika Domagalska, V LO Toruń, "Postaw na ekologię"


Zdobywcy pierwszych trzech miejsc (nagrody) nagrodzeni zostaną kamerą sportową GoPro HERO,  zaś zdobywcy miejsc od czwartego do szóstego (wyróżnienia) otrzymają Dysk SSD 250GB. Nagrody przesłane zostaną pocztą.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplo
my.


Serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkich uczestnikom za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy internautom za oddane głosy!

Filmy wyróżnione przez jury do głosowania internetowego w konkursie "OZE dobre praktyki"

Do konkursu "OZE dobre praktyki" zgłoszono 19 filmów.

Jury konkursowe wybrało 10 filmów, które  zakwalifikowane zostały do głosowania internetowego. Głosowanie internetowe trwać będzie od 1 czerwca do 14 czerwca 2015 r.

Regulamin głosowania internetowego w konkursie na film pt „OZE dobre praktyki” w serwisie www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

1. Internauta przystępując do głosowania akceptuje poniższą treść regulaminu.

2. Do głosowania internautów jury zakwalifikuje 10 filmów.

3. Głosowanie internautów ma na celu wyłonienie zwycięzców konkursu spośród 10 prac wytypowanych wcześniej przez jury konkursu.

4. Głosowanie internautów odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca do 14 czerwca 2015 roku.

5. Internauci mogą głosować na prace na stronie głównej konkursu www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce konkursy

6. Przez cały czas trwania głosowania internetowego internauta z jednego komputera (jednego IP i jednego adresu e-mail) może oddać 1 głos na wybraną pracę. W przypadku stwierdzenia prób ominięcia reguł głosowania zapisanych w niniejszym regulaminie organizator zastrzega sobie prawo usunięcia podejrzanych głosów.

7. W wyniku głosowania internautów wybrane zostaną zwycięskie prace, które uzyskają największą liczbę głosów – 3 nagrody za pierwsze 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia (miejsca czwarte, piąte i szóste). O przyznaniu miejsca decyduje liczba uzyskanych głosów. W przypadku uzyskania przez pracę konkursową takiej samej liczby głosów - głos rozstrzygający ma jury konkursu. Nagrodami w konkursie będzie sprzęt elektroniczny typu: tablety, czytniki e-booków, aparaty kompaktowe o łącznej wartości 3600 zł). Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród i wyróżnień w liczbie wymienionej powyżej oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.Nagrody i dyplomy przesłane zostaną do laureatów pocztą.

8. Wyniki głosowania internautów ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w dniu 17 czerwca 2015 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu internetowym.

Obejrzyj filmy a następnie zagłosuj tutaj.

(Jeśli nie można odtworzyć filmu, spróbuj odświeżyć okno lub użyj innej przeglądarki)

1. Miłosz Krupa, V LO Toruń, "Inwestuj w źródła energii odnawialnej"

2. Klaudia Kościuk, Gimnazjum w Zespole Szkół w Brudnowie, "Energia ze źródeł odnawialnych"

3. Szymon Buczkowski, Jakub Ratajczyk, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, "Odnawialne źródła energii"

4. Mateusz Furmański, Marta Furmańska, Gimnazjum nr 21 w Toruniu, "Źródła energii odnawialnej - to jest to!"

5. Michał Dąbrowski, Zespół Szkół nr 24 w Toruniu, "Źródła energii odnawialnej"

6. Zofia Małoń, Zofia Orłowska, Weronika Domagalska, V LO Toruń, "Postaw na ekologię"

7. Zastęp Duchy III z 26 TDH im. GSSS, autor główny Oskar Borzęcki, Gimnazjum nr 24 w Toruniu, "Odnawialne źródła energii w okolicach Torunia"

8. Ewelina Łuniewska, Anita Nobis, Monika Ryszewska, Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, "Energia odnawialna"

9. Maja Przybylska, Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy, "OZE - naturalna konieczność"

10. Adrianna Szczeblewska, VII LO Toruń, "Jest dla nas przyszłość - energia odnawialna"