Karta zgłoszenia – do konkursu pn. „OZE dodatkowy”

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.

„Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”

Zaznacz poprzez kliknięcie myszką prawidłowe odpowiedzi.

1. Większość energii na świecie powstaje z paliw kopalnych wydobywanych z Ziemi. Wśród źródeł energii zaznacz dwa, które są paliwami kopalnymi.

2. Zaznacz cztery źródła energii przyjazne dla środowiska.

3. Zaznacz jedno zdjęcie, które nie pasuje do pozostałych.

4. Z jakim odnawialnym źródłem energii kojarzą Ci się 3 rysunki poniżej? Zaznacz jedną odpowiedź.


5. Korzystanie z kopalnych/nieodnawialnych źródeł energii może zmieniać klimat na Ziemi. Wybierz trzy obrazki przedstawiające te zmiany.

Dane dotyczące autora pracy:

Regulamin

Regulamin konkursu jest do pobrania tutaj.