Lokalny lider

Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.”  [...]

Projekt Lokalny lider

Przeczytaj więcej o projekcie tutaj.

Karta zgłoszenia – Lokalny Lider

Projekt pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.”


Dane dotyczące Gminy/ Powiatu zgłaszającej chęć przystąpienia do projektu: