Toruń, dnia 01.09.2014r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem „Tilia” serdecznie zaprasza do włączenia się w kampanię informacyjno-promocyjną skierowaną do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. Kampania realizowana jest w ramach projektu Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.” Projekt dotyczy zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne oraz racjonalnego kształtowania przestrzeni.

W związku z powyższym poszukujemy lokalnych liderów, którzy będą promować projekt na terenie własnego powiatu, własnej gminy.

Stowarzyszenie w ramach współpracy zapewnia wszelkiego rodzaju materiały informacyjne w tym: ulotki, broszury, plakaty dotyczące realizowanych wydarzeń, możliwość uczestniczenia w konferencjach, panelach dyskusyjnych, promocję gmin w ramach OZE na portalu projektowym (www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl), raport OZE stworzony w ramach realizowanego projektu dotyczący województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach współpracy do gmin lub powiatów zostaną bezpłatnie przekazane na okres od 1 do 2 tygodni makiety, np. odwiertu gazu z łupków, stopnia wodnego lub domu energooszczędnego. Makiety prezentowane będą łącznie lub pojedynczo w zależności od możliwości lokalowych. Makiety prezentowane będą w 19 powiatach w wybranych obiektach użyteczności publicznej w starostwach lub w urzędach gmin. Za transport oraz montaż makiet odpowiada Stowarzyszenie.

Zgłoszenia do projektu można dokonać on line na stronie projektu www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Lokalny Lider.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie od 1 września do 31 października 2014 roku. Decyzję w sprawie ekspozycji makiet na terenie wybranych Starostw i Gmin podejmuje Stowarzyszenie.

Kampanię kierujemy w szczególności do przedstawicieli sektora publicznego oraz przedsiębiorców. Jednocześnie odwiedzamy szkoły województwa kujawsko – pomorskiego oferując bezpłatne warsztaty edukacyjne a także prezentując Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a także ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Konkursy dla szkół z województwa kujawsko-pomorskiego promujące wiedzę i postawy proekologiczne:

a):  Konkurs pn. „OZE dla najmłodszych”:
 - wypełnienie elektronicznej karty pracy,
 - konkurs na hasło promujące odnawialne źródła energii. 

b) Konkurs pn. „OZE w mojej miejscowości” – wykonanie makiety.

Konkurs pn. „OZE – dobre praktyki” – nakręcenie filmu nie dłuższego niż 3 minuty, z podkładem dźwiękowym pokazującego dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania. 

2. Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce:

a) Warsztaty jednodniowe – 3-godzinne.

b) Warsztaty trzydniowe z dwoma noclegami.

3. Wykonanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce ścieżki  OZE.

4. Festiwal Odnawialnych Źródeł Energii.

5. Kampania medialna (prasowa i radiowa).

6. Organizacja konferencji dotyczącej OZE.

7. Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej.

8. Prowadzony jest serwis internetowy www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl. 

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Żero tel. 056 657 60 85, e-mail: k.zero@tilia.org.pl

Więcej dowiecie się Państwo na stronie www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl. 

Serdecznie zapraszamy!