Konferencja pn „Diagnoza stanu – Dyskusja Problemowa na temat możliwości rozwoju instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim” 4 marca 2015 r.

autor zdjęć- Tymoteusz Tymiński