Wizyta OZObusu w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach- 9 marca 2015 r.