Toruń, dnia 31.07.2014 r.

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem „Tilia” serdecznie zaprasza Szkoły do włączenia się w kampanię informacyjno-promocyjną skierowaną do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w tym przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach współpracy Stowarzyszenie proponuje bezpłatne wystawienie Mobilnego Studio Edukacji Ekologicznej na terenie szkoły i przeprowadzenie w danym dniu 2 warsztatów po 90 minut każdy o tematyce dotyczącej OZE w dwóch wybranych przez Państwa klasach.

Warsztaty odbywać się będą w udostępnionych przez Szkołę salach. Prowadzić je będą wykwalifikowani dydaktycy – pracownicy Stowarzyszenia „Tilia”. Warsztatom towarzyszyć będą elementy edukacyjne dostępne dla całej szkoły, między innymi: pokazowe makiety, plansze, gry komputerowe a także urządzenia mechaniczne wytwarzające prąd.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w 25 szkołach zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Zgłoszenia do projektu można dokonać on line na stronie projektu www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjazdem Mobilnego Studia Edukacji Ekologicznej do placówki zgłaszającej; decyzję w sprawie przyjazdu podejmuje Stowarzyszenie (każda wizyta zostanie z wyprzedzeniem potwierdzona telefonicznie przez pracownika Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i nie pobiera żadnych opłat od odbiorców działania i nie dysponuje środkami finansowymi na ewentualny wynajem terenu pod Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej.

Będę wdzięczna jeśli propozycja współpracy zostanie przez Państwa rozpatrzona pozytywnie, dzięki czemu będziemy mogli zaprezentować projekt dzieciom i młodzieży.

Kampania realizowana jest w ramach projektu Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.” Projekt dotyczy zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne oraz racjonalnego kształtowania przestrzeni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a także ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Konkursy dla szkół z województwa kujawsko-pomorskiego promujące wiedzę i postawy proekologiczne:

a):  Konkurs pn. „OZE dla najmłodszych”:
 - wypełnienie elektronicznej karty pracy,
 - konkurs na hasło promujące odnawialne źródła energii. 

b) Konkurs pn. „OZE w mojej miejscowości” – wykonanie makiety.

Konkurs pn. „OZE – dobre praktyki” – nakręcenie filmu nie dłuższego niż 3 minuty, z podkładem dźwiękowym pokazującego dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania. 

2. Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce:

a) Warsztaty jednodniowe – 3-godzinne.

b) Warsztaty trzydniowe z dwoma noclegami.

3. Wykonanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce ścieżki  OZE.

4. Festiwal Odnawialnych Źródeł Energii.

5. Kampania medialna (prasowa i radiowa).

6. Organizacja konferencji dotyczącej OZE.

7. Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej.

8. Prowadzony jest serwis internetowy www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl. 

Osoba do kontaktu:

Sylwia Jaroszewicz – Burczyńska (056) 657 60 89

s.jaroszewicz@szkola-lesna.torun.pl

Więcej dowiecie się Państwo na stronie www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl. 

Serdecznie zapraszamy!