Biogazownie w kujawsko-pomorskim

Michał Mięsikowski

Co to jest biogazownia?

Biogazownie to nic innego jak instalacje służące do celowej produkcji biogazu z m.in. biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, odpadów poubojowych lub z biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazownii: biogazownie na składowisku odpadów; biogazownie przy oczyszczalni ścieków; oraz biogazownie rolnicze. Typowa instalacja składa się z: układu podawania biomasy, komory fermentacyjnej, zbiornika magazynowanego dla przefermentowanego substratu, zbiornika biogazu, agregatu prądotwórczego lub agregatu kogeneracyjnego (w zależności czy mamy do czynienia tylko z energią elektryczną czy również z energią cieplną). Budowa  biogazowni (podobnie jak w przypadku pozostałych instalacji zaliczanych do segmentu OZE) to proces zdecydowanie krótszy, aniżeli etapy uzyskiwania niezbędnych pozwoleń (ukończenie projektu od planu po pozwolenie na budowę może trwać nawet kilka lat).  Dla instalacji o docelowo małej mocy, przewidywany czas budowy wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy. Korzyści jakie wynikają z funkcjonowanie biogazowni to m.in. oszczędność zasobów paliw kopalnych, realizacja zobowiązań międzynarodowych, budowa bezpieczeństwa energetycznego kraju, ograniczenie emisji metanu, zmniejszenie emisji CO2, większe dochody dla gminy z podatków, promocja gminy oraz rozwój lokalnego rynku pracy. Złe strony posadowienia biogazowni to przede wszystkich tzw. gazy złowonne, które z dużym prawdopodobieństwem będą się z niej ulatniać oraz zazwyczaj ciągły ruch samochodowy (duże komercyjne instalacje), który wiąże się z hałasem oraz dodatkowym zanieczyszczeniem środowiska. Potencjalnym zagrożeniem może być również stosowanie monokultury upraw przez rolników w sąsiedztwie biogazowni.            

Biogazowanie w kujawsko-pomorskim

Rynek biomasy ciągle rośnie, szacuje się iż to właśnie ten rodzaj energii razem z energią wiatrową zdominują pozyskiwanie energii z OZE.        Nasze województwo ze względu na dobre warunki do upraw roślin energetycznych (duży areał który może być przeznaczony pod ich uprawę) zaliczane jest do terenów o jednym z największych potencjałów jeżeli chodzi o tzw. biogaz rolniczy. W 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim planowano budowę 22 małych biogazowni rolniczych (najwięcej na terenie gminy Rypin).  Jedną z najbardziej znanych inwestycji zrealizowanych w województwie kujawsko-pomorskim jest biogazownia przy gorzelni w Mełnie (nie licząc największej w Polsce biogazowani  zlokalizowanej w miejscowości Liszkowo k. Inowrocławia, której łączna moc to 2,1 MW). Powstała w 2012 roku, łączna moc energii elektrycznej wynosi 1,36 MW a energii cieplnej 1,54 MW. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 27 mln złotych. Inwestycja powstała dzięki wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wysokość dofinansowania wyniosła 15,2 mln zł). Wykorzystywanym substratem jest wywar pogorzelniany.  Biogazownia ograniczyła koszty energii elektrycznej i cieplnej, co może okazać się kluczowe dla przetrwania całego zakładu. Na terenie Torunia biogazownia zlokalizowana jest na składowisku odpadów. Od 2009 r. składowisko jest nieczynne i jedyną działalność jaką się tam prowadzi jest właśnie odzyskiwanie gazu wysypiskowego. Uwalniający się biogaz jest spalany w trzech kogenetratorach o łącznej mocy 1324  KWe (wytwarzana jest energia cieplna oraz elektryczna) . Do poboru biogazu wybudowano aż 82 studnie biogazowe.  Obecnie instalacja ta kończy swoją pracę.

Internet:

 

Kilka słów o autorze:

Michał Mięsikowski - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył kierunki  biologia oraz ochrona środowiska. Specjalista w zakresie ekologii i embriologii ryb słodkowodnych uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ichtiologii i akwarystyki. Obecnie doktorant w Pracowni Histologii i Embriologii Kręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niegdyś nauczyciel przedmiotów przyrodniczych obecnie specjalista ds. ochrony środowiska w jednej z największym firm projektowych w województwie kujawsko - pomorskim. Energią odnawialną zawodowo zajmuje się od 3 lat.