Opracowania i dokumenty prawne

OZE w województwie kujawsko-pomorskim bez tajemnic!

Opracowania i dokumenty prawne

  • opracowanie, wraz z prezentacją, wykonane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pn.: „Wpływ siłowni wiatrowych na zachowanie się, wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa świń i gęsi na przykładzie siłowni wiatrowej w miejscowości Rypałki, gmina Rypin, województwo kujawsko-pomorskie”  Sprawozdanie_wiatraki_.pdf   Prezentacja.pptx