Nowa elektrownia na Wiśle - za i przeciw

forum 03 luty, 2014

Bez wątpienia taka inwestycja jak budowa kolejnego stopnia wodnego na Wiśle budzi wiele emocji, zarówno tych dobrych jak i złych. O budowie kolejnej zapory mówiło się już od dawna. Z resztą chyba każdy chociaż trochę interesujący się inwestycjami w kujawsko-pomorskim wie, że budowla ta, podobnie jak już istniejąca od 40 lat tama we Włocławku miała być częścią dużego przedsięwzięcia pod nazwą „Kaskada dolnej Wisły”, który miał się składać z 8 wielkich inwestycji. Dotychczas zrealizowaną jedną. Pominiemy już genezą stanu obecnego a skupimy się na tym co ma być w niedalekiej przyszłości.

W prasie pojawia się wiele sprzecznych informacji. Jedne źródła podają, że tama to samo zło, inne, że to niezbędna inwestycja. WWF Polska, do samego początku alarmuje, że nowy stopień na Wiśle to budowa szkodliwa dla środowiska niezgodna z prawem europejskim, więc jest z góry skazana na porażkę. Oto jak w 2009 roku wypowiadał się Piotr Nieznański ówczesny kierownik Działku Ochrony Przyrody WWF Polska "Nowy stopień na Wiśle powodowałby znaczące i trwałe straty na terenach Natura 2000. Przy istniejących innych wariantach zapewnienia bezpieczeństwa stopnia we Włocławku - a tym bardziej innych możliwościach produkcji energii - taka inwestycja zgodnie z prawem polskim i unijnym nie może być zrealizowana. Kolejne porozumienia i listy intencyjne tej sytuacji nie zmienią. Trudno nam zaakceptować fakt, że Ministerstwo Środowiska nie potrafi stanowczo i zdecydowanie uświadomić tego potencjalnym inwestorom". Opinia ta jest podpartą stanowiskiem Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, która stwierdza na podstawie danych z raportu pt. „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”, że kolejny stopień na Wiśle spowoduje trwałe zmiany w ekosystemach. Profesor Ryszard Bartel z Instytutu Rybactwa Śródlądowego dodaje, że „Stopień Włocławek wyrządził ogromne szkody wśród ryb: walnie przyczynił się do wymarcia w dorzeczu Wisły powyżej Włocławka troci wędrownej i do załamania się populacji certy niegdyś bardzo licznie tu poławianej. W zbiorniku Włocławskim wzrosła tylko liczba obcych i inwazyjnych gatunków ryb, co oznacza degradację ichtiofauny”. Krajowa Komisja Ocen Oddziaływania na Środowisko stoi na stanowisku, że skutecznym wariantem alternatywnym dla nowej zapory byłaby budowa niskiego progu piętrzącego bezpośrednio poniżej tamy, przedsięwzięcie to byłoby zdecydowanie tańsze i mniej szkodliwe dla środowiska. Środowisko, środowiskiem ale co z ludźmi? Jeszcze nie tak dawno serwis internetowy zegluga.wrocław.pl alarmował, że Nieszawa może osunąć się do Wisły. Czy tak rzeczywiście może być? Według naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, miasto położone jest na piaszczystej pochyłej półce pod którą zalegają pokłady śliskich iłów i za 10-20 lat miasto może zaczynać osuwać się w kierunku Wisły. Podobno już teraz ziemia w niektórych miejscach zaczyna się osuwać. Mieszkańcy Nieszawy to bez wątpienia społeczność najbardziej zainteresowana wybudowaniem drugiego stopnia na Wiśle, chociaż są i tacy którzy boją się podtopienia miasta. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się niemal 2 lata temu w Nieszawie. Zaproszono gości, inwestorów, włodarzy gmin i powiatów. Społeczeństwo nie zawiodło i przybyło w dość licznym gronie. Nadmieńmy, że inwestorem ma być firma ENERGA, a za projekt odpowiadać ma biuro projektowe ARUP.  Dowiedzieliśmy się, że termin realizacji przedsięwzięcia przesunie się na rok 2020 z tego względu, że lokalizacja (gdziekolwiek by nie była z 5 planowanych miejsc – o tym nieco później) znajduje się na obszarach objętym programem Natura 2000. Inwestor wyjaśnił mieszkańcom, że obawy związane z podtopieniem Nieszawy są bezpodstawne, a Wisła utrzyma się w korycie rzeki. W miejscowościach gdzie możliwe są podtopienia zostaną wybudowane wały przeciwpowodziowe. Na wybór miejsca wybudowania tamy kluczowy wpływ będzie mieć odległość od Ciechocinka, gdyż zachodzi obawa, że zbyt bliskie jego usytuowanie względem uzdrowiska może mieć wpływ na występujące tam złoża solanki. No właśnie, to gdzie się planuje wybudowanie nowej elektrownie. W grę wchodzi 5 lokalizacji, mianowicie: Siarzewo II (707,9 km Wisły), Siarzewo (706,4 km), Nieszawa (703,7 km), Przypust (700,2 km) oraz Włocławek – Hutnicza (680,3 km). Dziś już wiemy, że wybrano Siarzewo II, uznano, że ta lokalizacja spełni wszystkie warunku zakładane przez inwestora, a więc oprócz produkcji energii, poprawę warunków społecznych, stanu środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnie we Włocławku.

Jakie jest Państwa zdanie na temat opisanej inwestycji?

 

autor:

Michał Mięsikowski

 

Nagranie z konsultacji możecie obejrzeć tu:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SCr27VkKrO4#t=0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dj_kUJyPIPk#t=0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zpR5ICkBheA#t=0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mDL4xQAiDTE#t=0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kh1xV5ZLgjs#t=0

Z czego korzystałem:

www.miastociechocinek.com/pl,news2,tama_dopiero_w_2020r,1460.html dostęp z dn. 03.02.2014

www.wprost.pl/ar/884/Tama-zludzen/ dostęp z dn. 03.02.2014

www.wwf.pl/co_robimy/rzeki/aktualnosci.cfm dostęp z dn. 04.02.2014

torun.naszemiasto.pl/tag/tama-w-nieszawie.html dostęp z dn. 05.02.2014

www.zegluga.wroclaw.pl/news.php dostęp z dn. 05.02.2014

1 Komentarz/y

  1. katvan
    27 luty, 2014

    Nowa elektrownia na Wiśle - za i przeciw

    Czy to pewna informacja, że zapora powstanie w Siarzewie II a nie w Nieszawie?

Dodaj komentarz

Powiadom mnie o nowych komentarzach.

Kategorie

Login

Podaj swój login i hasło aby się zalogować:

Zarejestruj się

formularz rejestracji