Raport

pn.: „O możliwościach energetycznych województwa kujawsko-pomorskiego na przykładzie zrealizowanych projektów związanych z wykorzystaniem energii słonecznej.

W ramach projektu odbyły się spotkania dotyczące analizy SWOT, uczestniczyli w nich przedstawiciele gmin, wykonawcy oraz odbiorcy paneli słonecznych zarówno prywatni jak i instytucjonalni. Celem spotkania było  zebranie danych do raportu ewaluacyjnego obejmującego analizę możliwości wykorzystania energii słonecznej, efektywności i korzyści wynikających z zastosowania paneli solarnych w Gminach. Przeprowadzono analizę SWOT mającą na celu pokazanie słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń wykorzystania odnawialnych źródeł energii.Analiza obejmie realizację prowadzonych — bądź też już zakończonych projektów podjętych na terenie trzech gmin wiejskich. Wśród badanych przedsięwzięć badane będą projekty o następujących tytułach:

• „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnych w gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii odnawialnej"

• „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Łubianka poprzez montaż i uruchomienie indywidualnych jednostek wytwórczych wykorzystujących energie promieniowania słonecznego"

• „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w gminie Łysomice"

 

W dniu 24 lutego br. odbyło się spotkanie w siedzibie Gminy Łubianka.

 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka
 • Łubianka

 

Podobne spotkanie miało miejsce 25 lutego br. w Gminie Chełmża.

 

Gminie Łysomice spotkanie odbyło się 26 lutego br.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie badania ankietowego wśród 370 odbiorców paneli solarnych:

14 marca w Gminie Chełmża,

21 marca w Gminie Łubianka oraz

28 marca w Gminie Łysomice.

Próba badawcza zostanie wybrana za pomocą metody doboru losowego – probabilistyczne Metody doboru losowego, to procedury oparte na mechanizmach losujących elementy do próby w taki sposób, aby każda jednostka populacji miała jednakową szansę dostania się do próby.

Próba badawcza: 370 gospodarstw domowych będących beneficjentami powyższych projektów.

Raport pn. „O możliwościach energetycznych województwa kujawsko-pomorskiego na przykładzie zrealizowanych projektów związanych z wykorzystaniem energii słonecznej”