energia gaz woda wiatr biogaz geo sun

Edukacja i informacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o alternatywnych źródłach energii? Jesteś nauczycielem i chcesz zdobytą wiedzę przekazać uczniom? - skorzystaj z przygotowanych przez nas materiałów edukacyjnych i informacyjnych!

Drodzy Nauczyciele,

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko – pomorskiego do wzięcia udziału w projekcie pn. Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.” Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w tym dzieci i młodzieży w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko naturalne, a także racjonalne kształtowanie przestrzeni.


Działania projektu skierowane do nauczycieli:

1. Serwis internetowy:

Portal będzie jednym z głównych kanałów przekazu kampanii informacyjno-promocyjnej. Dzięki portalowi użytkownicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o alternatywnych źródłach energii i sposobie ich wykorzystywania w przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Stworzony portal będzie spajał zagadnienia OZE z zasadami racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego i zagospodarowania przestrzeni.

2. Konkursy:

dla szkół z województwa kujawsko-pomorskiego promujące wiedzę i postawy proekologiczne:

a) Konkurs pn. „OZE dla najmłodszych”- nabór prac zakończony został 20.12.2014 r.

- wypełnienie poprawne elektronicznej karty pracy,

- konkurs na hasło promujące odnawialne źródła energii.

b) Konkurs pn. „OZE w mojej miejscowości” – wykonanie makiety- nabór prac został zakończony 20.12.2014 r.

c) Konkurs pn. „OZE – dobre praktyki” – nakręcenie filmu nie dłuższego niż 3 minuty, z podkładem dźwiękowym pokazującego dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania- nabór prac trwa do 15.05.2015 r.

Więcej informacji o konkursach- kliknij tutaj

3. Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce:

W ramach projektu przewidziano organizację nieodpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży

w Szkole Leśnej na Barbarce:

a) Warsztaty jednodniowe – 3-godzinne.

b) Warsztaty trzydniowe z dwoma noclegami.

Oferta tematyczna zajęć - W ramach projektu przygotowane zostanie 10 scenariuszy do zajęć pn:

1. "Energia a środowisko"

2. "Podchody Zadbaj o klimat"

3." Energia słoneczna i geotermalna"

4. "Energia wody"

5. "Energia wiatru"

6. "Energia z biomasy"

7. "Gaz z łupków"

8. "Ekologiczny dom"

9. "Jak zmniejszać emisję dwutlenku węgla ?"

10. "Współczesne problemy energetyczne"

W celu pobrania scenariuszy zajęć - kliknij tutaj

Zapraszamy również do korzystania z poradnika i broszur edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu- w celu pobrania broszur i poradnika - kliknij tutaj

Warsztaty jednodniowe – trzygodzinne będą skierowane do dzieci i młodzieży. Zajęcia zaplanowano na 3 godziny. Autorami scenariuszy zajęć będą specjaliści z wykształceniem pedagogicznym, biologicznym, przyrodniczym i architektonicznym. Zajęcia prowadzone będą w postaci wyjść terenowych ale również będą miały charakter prezentacji urozmaiconych pokazami oraz elementami doświadczalnymi. Całość stanowić będzie interesującą formę zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli korzystających z przygotowanej oferty. Do zajęć przygotowane zostaną materiały dydaktyczne wraz z kartami pracy, które pozwalają usystematyzować wiedzę uczestników przy jednoczesnym wprowadzaniu w życie deklaracji proekologicznych oraz nowo poznanych zagadnień. Karty pracy przygotowane zostaną odpowiednio do poziomu intelektualno – rozwojowego uczestników tj. klas I-III SP, klas IV-VI SP oraz klas ponadpodstawowych

  • Zapisy na zajęcia uruchomione zostaną w marcu 2014 roku. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny (056) 657 60 85 z panią Katarzyną van Marke de Lumen.

Warsztaty trzydniowe będą obejmować warsztaty edukacyjne, a także plastyczne z elementami edukacyjnymi. Realizacja dłuższych pobytów pozwoli na przeprowadzenie całego programu warsztatów oraz usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Podczas każdego trzydniowego pobytu przeprowadzone zostaną 4 – dwugodzinne warsztaty.

Uczestnicy oprócz warsztatów edukacyjnych, będą wykonywać plakaty oraz postery mające na celu informację oraz szeroko pojętą promocję OZE. Wszelkie niezbędne materiały do wykonanie plakatów lub posterów otrzymają uczniowie na miejscu. Warsztaty edukacyjne podobnie jak podczas zajęć jednodniowych prowadzone będą w postaci wyjść terenowych urozmaiconych prezentacjami, pokazami oraz elementami doświadczalnymi.

  • Zapisy na zajęcia uruchomione zostaną w czerwcu 2014 roku. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny (056) 657 60 89 z panią Sylwią Jaroszewicz – Burczyńską.

     

4. Ścieżka edukacyjna OZE zorganizowana na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.

5. Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii:

Festiwal odbędzie w Toruniu  w Osadzie Leśnej Barbarka w terminie 15-16 maja 2015 r. w formie pikniku, na którym zostaną zaprezentowane stanowiska edukacyjno-informacyjne, firmy wykorzystujące nowe technologie, organizacje oraz gminy stosujące i promujące OZE. Festiwal będzie miał oprawę artystyczną i medialną Będą się odbywały panele eksperckie. Całość będzie relacjonowana przez TV regionalną.

6. Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej:

Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej (samochód) wyposażony będzie w komputery oraz stanowiska do realizacji zajęć w plenerze. Studio odwiedzać będzie szkoły z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Warsztaty towarzyszące wizytom odbywać się będą w salach szkolnych i prowadzone będą przez wykwalifikowanego dydaktyka.

UWAGA! Nabór placówek szkolnych, które odwiedzi Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej został zakończony