Galeria zdjęć

1. Makiety stworzone przez uczniów w ramach konkursu "OZE w mojej miejscowości"- kliknij tutaj

2.Makieta "Dom energooszczędny"- kliknij tutaj

3 Makieta "Stopień wodny"- kliknij tutaj

4. Makieta "Wydobycie gazu z łupków" - kliknij tutaj

5. Wizyta mobilnego stanowiska edukacyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku- 4 marca 2015 r. - kliknij tutaj

6. Konferencja pn "Diagnoza Stanu- dyskusja problemowa na temat możliwości rozwoju instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim - 4 marca 2015 r- kliknij tutaj

7. Wizyta mobilnego stanowiska edukacyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie - 6 marca 2015 r. - kliknij tutaj

8. Wizyta mobilnego stanowiska edukacyjnego w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach - 9 marca 2015 r. - kliknij tutaj

9. Wizyta mobilnego stanowiska edukacyjnego w Zespole Szkół nr 16 w Bydgoszczy- 11 marca 2015 r. - kliknij tutaj

10. 7. Wizyta mobilnego stanowiska edukacyjnego w Zespole Szkól Licealnych i Technicznych w Tucholi - 13 marca 2015 r. - kliknij tutaj

7. Wizyta mobilnego stanowiska edukacyjnego w Zespole Szkół w Nieszawie - 16 marca 2015 r. - kliknij tutaj

8. Festiwal Odnawialnych Źródeł Energii na Barbarce 15-16 maja 2015 r. - kliknij tutaj